1. Vào trang Nexon Billing, điền ID và Password của account bạn cần nạp vào và nhấn Login.

2. Chọn Purchase NX -> Chọn Pay By Cash.

3. Chọn lượng NX bạn cần nạp (10k/30k/100k).

4. Mình ví dụ chọn 10k NX. Bấm Proceed. Nếu bạn đã có tài khoản Ultimate Pay thì hãy sang bước (11).

5. Điền địa chỉ email bạn đang sử dụng, điền mã PIN (Mã PIN có dạng XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX bao gồm cả dấu -). Bấm vào Add Card.

6. Ở đây mình ví dụ sử dụng thẻ mệnh giá $20 (20k NX) để nạp 10k NX cho nên ở phần bên phải bạn sẽ thấy còn dư 1000 Ultimate Points ($10). Bấm Confirm Payment.

7. Bạn sẽ nhận được thông báo đã nạp thành công NX và 1000 Ultimate Points dư đã được nạp vào địa chỉ email mà bạn nhập trước đó. Bấm Close để hoàn tất. Nếu bạn muốn nạp thêm NX từ Ultimate Points thì sang bước (8), nếu bạn muốn tạo tài khoản Ultimate Pay (PayByCash, Playspan) để tiện nạp sau này thì hãy xem bước (10).

8. Nếu bạn muốn nạp tiếp NX và sử dụng Ultimate Points thì bạn hãy bắt đầu lại từ bước (1), đến bước (7) bạn không cần phải nhập mã PIN mà chỉ cần nhập email rồi bấm vào Add Card. Chờ một tí, bạn sẽ được chuyển đến trang khác và khi đó bạn có thể sử dụng Ultimate Points bằng cách bấm vào Apply My UltimatePoints.

9. Bạn sẽ nhận được thông báo đã nạp thành công NX. Bấm Close để hoàn tất. Nếu bạn muốn tạo tài khoản Ultimate Pay (PayByCash, Playspan) để tiện nạp sau này thì hãy xem bước (10), nếu không thì đến đây là xong.

10. Bạn sẽ nhận được email “Welcome to Ultimate Pay”. Bạn có thể click vào link trong email đó để kích hoạt tài khoản và nhận được những emails khác để đổi password cũng như điền thêm một số thông tin cần thiết khác.

11. Bấm vào Login, sau đó nhập tài khoản Ultimate Pay của bạn vào. Chờ một tí, bạn sẽ được chuyển đến trang khác và khi đó bạn có thể sử dụng Ultimate Points bằng cách bấm vào Apply My UltimatePoints. Tiếp tục đến bước (9).